Skip to main content

bouw

Circulair bouwen

Circulair bouwen is een duurzame vorm van bouwen waarbij zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen worden gebruikt en zo min mogelijk eindige bronnen.
Dit kan door bouwwerken te ontwerpen met lichtere constructies en goed demontabel na sloop.
Sloopafval wordt zoveel mogelijk gerecycled en her gebruikt.

Voor de Gemeente Utrecht hebben wij een deel van het Wijk Service Centrum Vleuten circulair gesloopt en aangeheeld. Meer dan 70% van de materialen die vrijkwamen zijn hergebruikt.


Contact opnemen?
Wilt u meer informatie over Bloemendal Bouw? Neem dan gerust contact met ons op.