Is uw dak geschikt voor zonnepanelen?

PV-panelen (zonnepanelen voor opwekking elektriciteit) zijn op legio plaatsen toepasbaar, mits er aan een tweetal belangrijke voorwaarden wordt voldaan n.l.: vrij zicht op de zon en plaatsing in de windrichting zuid-west tot zuid-oost. Afhankelijk van de opstelling levert een paneel van 240 Wp ongeveer 215 KWh op jaarbasis, een gemiddeld huishouden gebruikt tussen de 3500 en 4000 KWh op jaarbasis. Gezien de geringe vergoeding bij teruglevering adviseren wij om niet meer panelen te monteren dan voor eigen gebruik nodig.

 

Vooraf kunnen we op basis van de te verwachten zonuren een indicatie geven over de te verwachten opbrengst. Deze is mede afhankelijk van de ligging, helling en locatie van de panelen. De meest gunstige opstelling is een oriëntatie zuid met een hellingshoek van 30°, hieronder is een instralingsdiagram weergegeven, waar de effecten van de opstellingshoek uit af te lezen zijn.

 

Advisering bouw / techniek

In het geval dat de opdrachtgever er voor kiest om de installatie te laten realiseren door Bloemendal, zal er in de meeste gevallen een opname ter plaatse plaats vinden. Er zal dan gekeken worden naar de mogelijkheden om een installatie te realiseren. Hierbij gaat het niet alleen om het dak maar ook om de ruimte waar de omvormer zal worden geplaatst en de aansluiting naar en in de meterkast.
Bloemendal zal een vrijblijvend advies geven over de wijze waarop zij denkt dat de installatie het meest efficiënt gerealiseerd kan worden. Zij zal hierbij rekening houden met het dakoppervlak, de dakconstructie, de ligging van de locatie ten opzichte van het zuiden, een eventueel te realiseren dakdoorvoer en het aansluiten van de omvormer op het net. Door de bouwkundige basis van Bloemendal Bouw en Onderhoud, en de installatietechnische basis van Alfatech Energy en Bloemendal Techniek, kunnen wij u ook in de minder eenvoudige situaties een goed advies geven.

 

Uitvoering werkzaamheden

De uitvoering van de werkzaamheden zal in overleg met de opdrachtgever plaatsvinden. Er zal een afspraak gemaakt worden met de opdrachtgever over de data van uitvoering. Er zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is rekening gehouden worden met de eisen en wensen van de opdrachtgever. Afspraken worden altijd gemaakt onder voorbehoud van werkbare weersomstandigheden.

Volgens de voorschriften (NEN 1010) moet een pv-installatie worden aangesloten op een aparte eindgroep van uw meterkast. Indien er geen vrije groep aanwezig is kunnen wij deze maken. Ook voor bouwkundige- en dakbedekkingwerkzaamheden kunt u bij ons terecht, de mensen van Bloemendal hebben een ruime ervaring in bouwkundige werkzaamheden waardoor het maken van b.v. een dakdoorvoering voor de kabels geen bron van lekkage zal worden.

 

PV-installaties

Bloemendal heeft als speerpunt binnen de organisatie duurzaamheid. Samen met Alfatech Energie uit Amersfoort richt Bloemendal zich met DE Partner (Duurzame Energie Partner) op het realiseren van energiebesparende maatregelen, voor zowel de zakelijke- als particuliere markt, en is o.a. actief op het gebied van pv-installaties. Bloemendal biedt, in samenwerking met DE Partner, diverse mogelijkheden voor de installatie van de pv-panelen. Zie hieronder voor meer informatie over de werking en de mogelijkheden voor het aanbrengen van een PV-installatie.
werking zonnepanelen

Optie: levering en montage

De Partner biedt de mogelijkheid om de installatie z.g.n. “Turn-key” te laten uitvoeren. De Partner regelt de werkzaamheden vanaf de opname tot aan het gebruiksklaar opleveren bij de klant.

Optie: alleen levering materialen, montage door opdrachtgever

De meeste “standaard” installaties zijn prima zelf te installeren. Indien voor deze optie wordt gekozen worden de materialen, incl. de betreffende handleidingen en een stappenplan, bij u thuis bezorgd.

Huurkoop

Wij bieden ook de mogelijkheid om een pv-installatie aan te schaffen op basis van een huurovereenkomst. Hierbij wordt de installatie tegen een vast maandtarief gehuurd over een periode van 10 of 15 jaar, waarna de installatie voor een symbolisch bedrag wordt overgedragen aan de huurder. De opbrengst van de installatie gedurende de huurperiode is voor de huurder. In deze optie is de terugverdientijd langer, echter er is geen investering bij aanschaf nodig.